Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

MTR verslag Marine Vlieg kamp de Kooy

Verslag van de Mini Team race wedstrijd op 29 juni 2008, op het Marine Vlieg kamp de Kooy.

Na het nodige geregel vanaf vroeg dit voorjaar kon de wedstrijd plaatsvinden.

Dit niet in de laatste plaats door de geweldige samenwerking tussen de Koninklijke Marine en de Helderse Modelvliegclub.

 

Start MTR

 

De verplichting om iedere deelnemer en toeschouwer te ‘vangen’ in een toegangsregeling voor het militaire terrein, viel in het niet bij de beschikbaarstelling van vele faciliteiten. De wat strak ogende militaire omgeving met dito veiligheidsmaatregelen komt het modelvliegen alleen maar ten goede.

 

Enige spelbreker zou nog het weer kunnen zijn. In de week voorafgaand aan de wedstrijd stond er steeds een krachtige wind, maar naarmate het weekeinde dichterbij kwam zag het er steeds beter uit.

Zaterdagavond was de verwachting goed weer met 4 beaufort. Omdat dit op het moment voor de No Go, s’morgens om vier uur, nog onveranderd was, werd besloten de zaak door te laten gaan.

 

Helaas liep het anders.

 

Klokslag negen uur in de morgen werd aangevangen met de briefing van teams, uiteindelijk vijf, en toeschouwers, al met al zo’n dertig mensen. Na de opening door de voorzitter van de HMC werd het wedstrijdverloop besproken door de wedstrijdleider Owen Bosveld.

 

Hierna werd er wat verkennend gevlogen door de teams, waarbij al snel bleek dat de wind een tegenstander van formaat zou zijn. Ook de langere lijnlengte speelde hier een rol. Helaas vielen er meteen al brokken.

 

Om kwart over tien werd met de wedstrijd gestart, waarbij  vanwege de wind door twee vliegers tegelijk gevlogen werd. Zelfs dat bleek, door motorproblemen en veelal ‘korte’vliegtijd, al een hele opgave. In de eerste rondes voor de lunch bleek slechts één team een tijd neer te kunnen zetten, het zou de enige blijken te zijn. Voor de eindstand moesten er dan dus ook rondes worden geteld.

Tijdens de lunch werd gestemd omtrent doorgang van de wedstrijd vanwege een steeds verder toenemende wind. Na nog even flink op te ‘tocht’ te hebben gestaan op het vliegplatform, werd duidelijk dat doorgaan alleen maar zou leiden tot zeker materiaalverlies en blies de wedstrijdleider in overleg met de organisatie de boel af.

 

Achteraf bleek dat de wind toe was genomen tot 5 beaufort met uitschieters naar 6.

 

Na enig rekenwerk met tijden en rondes kwam de volgende eindstand uit de bus:

 

  1  Bram Anker en Robert Jan van Poppelen.
  2  Stefan Grootkarzijn en Owen Bosveld.
  3  Sander en Bert van der Meij.

 

Al met al kenmerkte de wedstrijd zich naast de strakke wind door enthousiaste teams, toeschouwers en organisatie.

 

Leer voor de volgende keer, en die komt er want het kan alleen maar beter gaan, is dat de maximale windkracht die nog bruikbaar is voor een MTR wedstrijd 4 beaufort moet zijn.

 

Eventueel zou besloten moeten kunnen worden om de lijnlengte te verkorten.

 

Frits Kraaij