Herstart na Lockdown

Hallo SUL vliegers en Subcommissie leden;

In het kader van de verruiming van de geldenede Covid 19 maatregelen is besloten dat vanaf maandag 11 Mei a.s. wij weer beperkt gebruik kunnen gaan maken van ons LB  terrein in Utrecht.

Dit houdt in dat wij weer kunnen gaan trainen op de baan, maar niet allemaal tegelijk, en dat er dus spelregels zijn opgesteld , waaraan eenieder die van het terrein gebruik wenst te maken zich aan moet houden.

Ten eerste , de hieronder aangegeven maatregelen van de landelijke overheid zijn nog onverkort van kracht dus :

 • Een bezoek aan het complex kan niet doorgaan als de persoon klachten heeft die (mogelijk) bij Covid19 passen, zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts. Indien u één of meerdere van bovenstaande klachten heeft komt u NIET naar de circuits.
 • Óók als iemand in uw gezin klachten heeft die gerelateerd zijn aan het Covid19, verzoeken wij u om NIET te komen. Neem in dat geval ook altijd contact op met een van ons bestuur.
 • Houdt ten allen tijde minstens 1,5 meter afstand van elkaar.

 Voorts zijn er nog een aantal maatregelen die specifiek voor ons als LB ers op het terrein van kracht zijn.

Die zijn als volgt :

 • Het aantal vliegers / helpers dat tegelijkertijd op het terrein kan trainen is beperkt tot 2 teamraceteams of 4 speedvliegers.
 • Er mag maar een piloot tegelijk actief zijn in de middencirkel, dus gezamenlijk met meerdere teams tegelijk in de lucht zijn is uit den boze.
 • Als je wilt gaan trainen stuur je ruim vooraf een appje naar Rob Olijve, die dan laat weten of de baan op het gevraagde moment niet al bezet is door andere LB ers
 • Bij aankomst op het terrein, na het parkeren de hoofdpoort achter je sluiten, zodat je geen publiek trekt met je activiteiten.
 • Het clubgebouw is gesloten.
 • Bij de pits en de cirkel geldt een ander regime dan dat we tot op heden gewend waren. Wij, de LB ers gebruiken het kleine poortje als toegang tot de cirkel. De dubbele hoofdpoort die we tot nu toe gebruikten is gesloten. Wij gebruiken de achterste pitts tafel, de tafel vlak bij de kleine poort. Dit is gedaan om kruisend personenverkeer met de off road rijders in de pits te vermijden. Deze off road rijders gebruiken de eerste- lange – pitts tafel.
 • Op onze pitts tafel zijn twee werkvlakken aangegeven, gemerkt met “1 “en “2 “, gescheiden door een afgekruist vlak van 1,5 meter breed.
 • Elk team kan dus een van die twee wekvlakken gebruiken. De tussenliggende pitts tafels tussen ons en de off road rijders blijven  ongebruikt.
 • Zorg voor voldoende eigen gereedschap etc., vermijd “lenen “ van zaken van anderen i.v.m.. beperking besmettingsgevaar.
 • Zorg dat je desinfecterende gel bij je hebt, om zaken die mogelijk besmet zijn te desinfecteren.
 • De toegangspoort tot de cirkel is een vernauwing in de looproutes, geef elkaar bij het binnen of buitentreden van de cirkel dus flink de ruimte.
 • Lijnen uit en inrollen gebeurt ook uitsluitend in de vliegcirkel, niet in de pitts .
 • Geef na vertrek van het terrein de tijd die je aanwezig bent geweest om te trainen , zoals gebruikelijk door aan Rob Olijve, die dat dan in het logboek verwerkt.

Deze maatregelen zijn nodig om onze gezondheid niet te schaden en zullen gelden totdat van overheidswege anders wordt bsloten.

Het is aan ons om er zorgvuldig mee om te gaan, en problemen met handhavers / overheid te vermijden . Laten we genieten van de mogelijkheid om onze spot weer een beetje te kunnen bedrijven.

Tenslotte : De afgelopen tijd is de baan, door inzet van velen onder ons behoorlijk opgeknapt. Het middenterrein van de vliegcirkel is inmiddels voorzien van kunstgras, de pilotencirkel is gevlakt ?kuilen en bobbels zijn  verwijderd , kortom het terrein is in goede conditie.

Dank gaat uit naar iedereen die heeft geholpen dit voor elkaar te krijgen.

Veel plezier met het trainen !

Rob Olijve , voorzitter

Dit vind je misschien ook leuk...